De Vrije Uitgevers


Best Value Nederland, inzake Graphicom   

Offenberglaan 1-32
2594 BM  Den Haag
070-444 37 72Jeroen van de Rijt, Wiebe Witteveen, Sicco Santema
Best value stroomt
'inzichten uit de praktijk, de jurisprudentie en de wetenschap
9789077951286 | € 26,00 | Leverbaar via het CB

De populariteit van de Best Value-methodiek is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De aanpak kenmerkt zich door transparantie, het inzetten van de beste expertise, door de verantwoordelijkheden voor het eindresultaat op de juiste plek neer te leggen, en nodigt opdrachtnemers/leveranciers uit tot meer creativiteit in het bedenken van value-for-money oplossingen. Inmiddels zijn er honderden projecten in de private en publieke sector met Best Value uitgevoerd. Daaruit zijn veel lessen getrokken, vanuit de rechtszaal, de wetenschap en de praktijk. In dit boek delen Jeroen van de Rijt, Wiebe Witteveen en Sicco Santema, samen met een aantal andere experts, hun ervaringen.

Deel A biedt een aantal verdiepende inzichten, die op onderdelen leiden tot subtiele aanpassingen in de Best Value-methodiek. Het toepassen van Best Value in de publieke sector vereist dat opdrachtgevers volgens de regels van het aanbestedingsrecht werken. Deel B gaat vanuit dat oogpunt in op de jurisprudentie rondom Best Value. Deel C presenteert inzichten uit de wetenschap aan de hand van twee afstudeeronderzoeken. Tenslotte geven in deel D diverse gecertificeerde Best Value-adviseurs hun reflectie op de toepassing van Best Value, ieder vanuit hun persoonlijke perspectief.

Na het succes van Prestatieinkoop, met Best Value naar succesvolle projecten (waarvan er inmiddels meer dan 15.000 exemplaren zijn verkocht) en Best Value werkt is dit de derde titel in de reeks. Best Value stroomt biedt praktische handvatten, reflectie en de nieuwste inzichten in de Best Value-aanpak. Onmisbaar voor iedereen die overweegt met Best Value aan de slag te gaan!


Nederlandstalig | 1e Druk | 2016 | 248 Pagina's | Best Value Nederland, inzake Graphicom | Afmetingen: 244 x 197 x 30 mm | Gewicht: 691 gr.

€ 26,00  Consumenten: bestel hier  
Boekhandels: bestel via Centraal BoekhuisJeroen Van de Rijt, Wiebe Witteveen
Best value werkt
'ervaringen uit de praktijk
9789077951248 | € 26,00 | Leverbaar via het CB

Best Value is een manier om de expertise van opdrachtnemers beter te benutten en ketensamenwerking te verbeteren. De opdrachtgever krijgt vooraf een goed inzicht in de risico's, planning en te leveren prestaties van het project; de opdrachtnemer krijgt de ruimte om het project naar eigen inzicht naar een zo goed mogelijk resultaat te leiden. Het resultaat: voordelen voor beide partijen. Hogere kwaliteit, minder onverwachte kosten, meer winstperspectief en minder tijdverlies door discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De afgelopen jaren is de toepassing van de Best Value-aanpak enorm gegroeid. Inmiddels zijn meer dan tweehonderd projecten met Best Value uitgevoerd. In dit boek, uitgegeven door de Vereniging Best Value Nederland, bundelen Jeroen van de Rijt en Wiebe Witteveen samen met ruim twintig gecertificeerde Best Value adviseurs hun ervaringen. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan het doel van de vereniging: het delen van kennis. Het boek geeft een bloemlezing van uiteenlopende Best Value-projecten, in de publieke en private sector, groot en klein, met eenvoudige en complexe opdrachten en vanuit verschillende invalshoeken. Dit boek geeft inzicht in de 'state of the art' van Best Value toepassingen, zowel in de inkoopfase als in de uitvoering. Sicco C. Santema, voorzitter Vereniging Best Value Nederland

Nederlandstalig | 1e Druk | 2014 | 264 Pagina's | Best Value Nederland, inzake Graphicom | Afmetingen: 244 x 200 x 31 mm | Gewicht: 804 gr.

€ 26,00  Consumenten: bestel hier  
Boekhandels: bestel via Centraal Boekhuis
26 maart 2020

Auteursafdracht-wizard nu beschikbaar