De Vrije Uitgevers

Voorwaarden aan uw boeken, website en promotiemateriaal

Wij willen graag dat De Vrije Uitgevers een serieuze partij is in de uitgeverswereld. Daarom accepteren we niet iedere uitgever. Niet alleen zakelijke voorwaarden spelen daarbij een rol. Ook kijken we naar de professionaliteit van uw boeken en uitgeverij. We beoordelen uw website, eventueel ander promotiemateriaal, alsmede uw financiële onderbouwing en PR- en marketingaanpak. U dient ons de flaptekst en enkele pagina's van een van uw boeken ter beoordeling te sturen voor acceptatie. Wij zullen deze en uw website (indien aanwezig) beoordelen op:

 

  • Correcte teksten, zonder spel-, grammatica- en stijlfouten.
  • Soepel lopende teksten (de beoogde doelgroep in acht nemend).
  • Begrijpbaarheid (de beoogde doelgroep in acht nemend).
  • Professioneel ogende vormgeving.

 

Inhoudelijk hebben we daarnaast de volgende voorwaarden:

  • Geen werken die primair bedoeld zijn om mensen of groepen van mensen te kwetsen, te beledigen of te stigmatiseren.
  • Geen werken die vooral lijken voort te komen uit een noodzaak om persoonlijke "rekeningen te vereffenen".
  • Geen werken die tot (persoonlijke of maatschappelijke) ophef kunnen leiden. De Vrije Uitgevers willen voorkomen partij te worden in conflicten tussen schrijvers/uitgevers en lezers, daar dit onze andere uitgevers kan schaden.
  • Geen pornografische werken.
  • Geen werken in andere talen dan het Nederlands, Engels of Duits, tenzij u óók werken in het Nederlands uitgeeft die u ter beoordeling kunt voorleggen.

De Vrije Uitgevers behouden zich het recht voor (na opgaaf van redenen) uitgevers te weigeren. Hierover is vervolgens geen correspondentie mogelijk.

 

 

 


Volg ons ook op Facebook!

07 juni 2017

= Laat je inspireren door prachtige uitgaves, uitgeverssuccesverhalen,