De Vrije Uitgevers

De boekhandelkorting

In Nederland hebben we een vasteboekenprijs. Dat is de prijs die het boek in elke Nederlandse (internet)winkelkost. Die prijs, die bepaalt u, de uitgever. U kunt deze via CB-Online ingevenen wijzigen.

Aan boekhandels geeft men een korting op die vaste prijs,zodat zij winst kunnen maken. De normale boekhandelkorting in Nederland is 42%. Alle A-Boeken hebben(minimaal) die korting, tenzij u (in CB-Online) handmatig een order ingeeft meteen afwijkende korting, of voor een langere periode kortingsafspraken met eenboekhandel hebt gemaakt en deze hebt doorgegeven aan ons.

U dient eerst te bepalen of u uw boeken een A, O, S of W status geeft. Doe daarvoor de boeksoorttest.

Voordeel van een A-Boek is voor de uitgever dat de boekhandelsde uitslagkosten betalen van de boeken die ze bestellen. Bij een O-Boek betaaltde uitgever die uitslagkosten (vraag ons niet waarom). Maar in tegenstellingtot bij het A-boek, bent u bij een O-boek vrij om zelf de boekhandelkorting tebepalen. U kunt dus een lagere korting geven om de uitslagkosten tecompenseren. Gemiddeld zijn de uitslagkosten voorde levering van één los boek zo rond de 79 cent. Voor een boek dat in dewinkel € 20,00 kost (18,87 excl. BTW) is dat dus ongeveer 4%. U zou dus 38% korting moetengeven om die uitslagkosten te compenseren.

Bedenk wel dat een hoger kortingspercentage aantrekkelijkeris voor een boekhandel. U kunt bij O-boeken daarom ook staffelkortingen instellen. U kunt bijvoorbeeldvoor 1 exemplaar 35% korting rekenen, voor 2-5 exx. 40% en voor 6 of meer 45%.

Zie ook:

 

<terug

 
Welkom op onze nieuwe website

04 juni 2015

= Onze website is nu nog uitgebreider, helderder, beter. Struin eens rond en ...